Základní škola Jana Amose Komenského

"Každá práce celého člověka vyhledává."

Jan Amos Komenský

1. třídy

Třída I. A

Třídní učitelka: Mgr. Jana Fialová

Třída I. B

Třídní učitelka: Mgr. Lenka Motyková

Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná