Základní škola Jana Amose Komenského

"Komukoli prospěti můžeš, prospívej rád, možno-li celému světu. Sloužiti a prospívati je vlastnost povah vznešených."

Jan Amos Komenský

1. třídy

Třída I. A

Třídní učitelka: Mgr. Iva Tvrdá

19 žáků (9 chlapců, 10 dívek)

Třída I. B

Třídní učitelka: Mgr. Marcela Karbanová

20 žáků (14 chlapců, 6 dívek)

Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná