Základní škola Jana Amose Komenského

"Všichni na jednom jevišti velikého světa stojíme, a cokoliv se tu koná, všech se týče."

Jan Amos Komenský

1. třídy

Třída I. A

Třídní učitelka: Mgr. Jana Fialová

Třída I. B

Třídní učitelka: Mgr. Lenka Motyková

Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná