Základní škola Jana Amose Komenského

"Komukoli prospěti můžeš, prospívej rád. Možno-li celému světu."

Jan Amos Komenský

2. třídy

Třída II. A

Třídní učitelka: Mgr. Ivana Chvostová

21 žáků (11 chlapců, 10 dívek)

Třída II. B

Třídní učitelka: Mgr. Eva Kotšmídová

25 žáků (14 chlapců, 11 dívek)

Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná