Základní škola Jana Amose Komenského

"Veřejné záležitosti patří do veřejnosti. Co se všech týká stejnou měrou, měli by všichni řešit, nebo o tom přinejmenším vědět."

Jan Amos Komenský

2. třídy

Třída II. A

Třídní učitelka: Mgr. Jana Fialová

19 žáků (6 chlapců, 13 dívek)

Třída II. B

Třídní učitelka: Mgr. Lenka Motykvoá

20 žáků (13 chlapců, 7 dívek)

Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná