Základní škola Jana Amose Komenského

"Co ústy chválí, od toho jim mysl letí, a co sobě jazykem oškliví, k tomu jim srdce lne."

Jan Amos Komenský

2. třídy

Třída II. A

Třídní učitelka: Mgr. Iva Tvrdá

Třída II. B

Třídní učitelka: Mgr. Marcela Karbanová

Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná