Základní škola Jana Amose Komenského

"Kdo nedbá, aby byl vyučován, toho budeš marně vyučovati, dokud u něho neprobudíš vřelý zájem o učení."

Jan Amos Komenský

2. třídy

Třída II. A

Třídní učitelka: Mgr. Ivana Chvostová

21 žáků (11 chlapců, 10 dívek)

Třída II. B

Třídní učitelka: Mgr. Eva Kotšmídová

25 žáků (14 chlapců, 11 dívek)

Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná