Základní škola Jana Amose Komenského

"S pomocí knih se mnozí stávají učenými i mimo školu. Bez knih pak nebývá učený nikdo ani ve škole."

Jan Amos Komenský

2. třídy

Třída II. A

Třídní učitelka: Mgr. Iva Tvrdá

Třída II. B

Třídní učitelka: Mgr. Marcela Karbanová

Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná