Základní škola Jana Amose Komenského

"Nerozumíš-li věcem, které se za slovy skrývají, nejsi moudrý, nýbrž jsi stále papoušek."

Jan Amos Komenský

2. třídy

Třída II. A

Třídní učitelka: Mgr. Ivana Chvostová

22 žáků (12 chlapců, 10 dívek)

Třída II. B

Třídní učitelka: Mgr. Eva Kotšmídová

25 žáků (14 chlapců, 11 dívek)

Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná