Základní škola Jana Amose Komenského

"Veřejné záležitosti patří do veřejnosti. Co se všech týká stejnou měrou, měli by všichni řešit, nebo o tom přinejmenším vědět."

Jan Amos Komenský

3. třídy

Třída III. A

Třídní učitelka: Mgr. Jana Fialová

18 dětí (6 chlapců, 12 dívek)

Třída III. B

Třídní učitelka: Mgr. Lenka Motyková

20 žáků (13 chlapců, 7 dívek)

Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná