Základní škola Jana Amose Komenského

"Život je jeden pouhý, ale smrtí tisíceré jsou způsoby. Pravda jedna a pouhá, bludů však tisíceré podoby."

Jan Amos Komenský

3. třídy

Třída III. A

Třídní učitelka: Mgr. Jana Fialová

18 dětí (6 chlapců, 12 dívek)

Třída III. B

Třídní učitelka: Mgr. Lenka Motyková

20 žáků (13 chlapců, 7 dívek)

Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná