Základní škola Jana Amose Komenského

"Umění vládnout se zakládá na moudrosti, nikoli na síle, na opatrnosti, nikoli na úskoku."

Jan Amos Komenský

3. třídy

Třída III. A

Třídní učitelka: Mgr. Iva Tvrdá

21 dětí (14 chlapců, 7 dívek)

Třída III. B

Třídní učitelka: Mgr. Marcela Karbanová

23 žáků (15 chlapců, 8 dívek)

Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná