Základní škola Jana Amose Komenského

"Buď příjemný a milý ve tváři, vlídný a zdvořilý ve způsobech, přívětivý a pravdomluvný ústy, vroucí a upřímný srdcem. Miluj a tak milován budeš."

Jan Amos Komenský

4. třídy

Třída IV. A

Třídní učitelka: Mgr. Zdeňka Lojdová

20 žáků (13 chlapců, 7 dívek)

Třída IV. B

Třídní učitelka: Mgr. Pavla Voborníková

22 žáků (15 chlapců, 7 dívek)

Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná