Základní škola Jana Amose Komenského

"Smiluj se, Hospodine, nad dědictvím svým a dej, ať po žalostném tomto spuštění jako zahrada Eden zase zkvetneme k slávě jediného tvého jména, Bože požehnaný na věky."

Jan Amos Komenský

4. třídy

Třída IV. A

Třídní učitelka: Mgr. Zdeňka Lojdová

20 žáků (13 chlapců, 7 dívek)

Třída IV. B

Třídní učitelka: Mgr. Pavla Voborníková

22 žáků (15 chlapců, 7 dívek)

Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná