Základní škola Jana Amose Komenského

"Moudří vždy považovali za nejbezpečnější cestu míru zapomenutí utrpěných křivd."

Jan Amos Komenský

4. třídy

Třída IV. A

Třídní učitelka: Mgr. Tereza Kuparová

Třída IV. B

Třídní učitelka: Mgr. Marcela Srbová

Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná