Základní škola Jana Amose Komenského

"Veřejné záležitosti patří do veřejnosti. Co se všech týká stejnou měrou, měli by všichni řešit, nebo o tom přinejmenším vědět."

Jan Amos Komenský

4. třídy

Třída IV. A

Třídní učitelka: Mgr. Lucie Novotná

20 žáků (12 chlapců, 8 dívek)

Třída IV. B

Třídní učitelka: Mgr. Tereza Kuparová

21 žáků (13 chlapců, 8 dívek)

Třída IV. C

Třídní učitelka: Mgr. Marcela Srbová

23 žáků (14 chlapců, 9 dívek)

Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná