Základní škola Jana Amose Komenského

"Krátké a myšlenkově závažné informace utkvívají v paměti žáků a čtenářů nejlépe."

Jan Amos Komenský

5. třídy

Třída V. A

Třídní učitelka: Mgr. Lucie Novotná

20 žáků (13 chlapců, 7 dívek)

Třída V. B

Třídní učitelka: Mgr. Tereza Kuparová

21 žáků (13 chlapců, 8 dívek)

Třída V. C

Třídní učitelka: Mgr. Marcela Srbová

23 žáků (14 chlapců, 9 dívek)

Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná