Základní škola Jana Amose Komenského

"Boháči bez moudrosti, co jsou jiného než vepři v blátě ležící?"

Jan Amos Komenský

Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná