Základní škola Jana Amose Komenského

"Umění vládnout se zakládá na moudrosti, nikoli na síle, na opatrnosti, nikoli na úskoku."

Jan Amos Komenský

5. třídy

Třída V. A

Třídní učitelka: Mgr. Zdeňka Lojdová

19 žáků (10 chlapců, 9 dívek)

Třída V. B

Třídní učitelka: Mgr. Pavla Voborníková

20 žáků (12 chlapců, 8 dívek)

Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná