Základní škola Jana Amose Komenského

"Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat."

Jan Amos Komenský

5. třídy

Třída V. A

Třídní učitelka: Mgr. Zdeňka Lojdová

Třída V. B

Třídní učitelka: Mgr. Pavla Voborníková

Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná