Základní škola Jana Amose Komenského

"Teď jsem, Pane můj Ježíši, vezmi mne sobě, tvůj chci býti a zůstávati na věky. Mluv služebníku svému a dej, ať poslouchám: pověz, co chceš, a dej, ať oblibuji: vzlož, coť se líbí, a dej, ať nesu: obrať mne, k čemu chceš, a dej, ať stačuji: poruč, co chceš, a co poručíš, dej: nechť jsem já ničímž, aby ty sám všecko byl."

Jan Amos Komenský

6. třídy

Třída VI. A

Třídní učitelka: Mgr. Martina Kubíková

Třída VI. B

Třídní učitelka: Mgr. Vladěna Polívková

Třída VI. C

Třídní učitelka: Ing. Martina Michalová

Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná