Základní škola Jana Amose Komenského

"Existují věci nepoznané, ale neexistují věci nepoznatelné."

Jan Amos Komenský

6. třídy

Třída VI. A

Třídní učitelka: Mgr. Petra Karešová

22 žáků (13 chlapců, 9 dívek)

Třída VI. B

Třídní učitel: Mgr. Olga Vejvodová

20 žáků (9 chlapců, 11 dívek)

Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná