Základní škola Jana Amose Komenského

"Všeliké kvaltování toliko pro hovada dobré jest."

Jan Amos Komenský

6. třídy

Třída VI. A

Třídní učitelka: Mgr. Martina Kubíková

Třída VI. B

Třídní učitelka: Mgr. Vladěna Polívková

Třída VI. C

Třídní učitelka: Ing. Martina Michalová

Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná