Základní škola Jana Amose Komenského

"Buď příjemný a milý ve tváři, vlídný a zdvořilý ve způsobech, přívětivý a pravdomluvný ústy, vroucí a upřímný srdcem. Miluj a tak milován budeš."

Jan Amos Komenský

6. třídy

Třída VI. A

Třídní učitelka: Mgr. Eva Černá

17 žáků (10 chlapců, 7 dívek)

Třída VI. B

Třídní učitel: Mgr. Tereza Tvrdá

19 žáků (11 chlapců, 8 dívek)

Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná