Základní škola Jana Amose Komenského

"Sic že by veliká ta obecného regimentu tajnost, že muži spravují obec, obec ženy a ženy zase muže, k vyjevení přišla."

Jan Amos Komenský

7. třídy

Třída VII. A

Třídní učitelka: Mgr. Eva Černá

Třída VII. B

Třídní učitelka: Mgr. Tereza Tvrdá

Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná