Základní škola Jana Amose Komenského

"Život je jeden pouhý, ale smrtí tisíceré jsou způsoby. Pravda jedna a pouhá, bludů však tisíceré podoby."

Jan Amos Komenský

7. třídy

Třída VII. A

Třídní učitelka: Mgr. Petra Karešová

22 žáků (13 chlapců, 9 dívek)

Třída VII. B

Třídní učitelka: Mgr. Olga Vejvodová

18 žáků (8 chlapců, 10 dívek)

Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná