Základní škola Jana Amose Komenského

"Síla pravdy vyzbrojená světlem poznání je nepřemožitelná."

Jan Amos Komenský

7. třídy

Třída VII. A

Třídní učitelka: Mgr. Hana Šafaříková

26 žáků (14 chlapců, 12 dívek)

Třída VII. B

Třídní učitel: Mgr. Miroslav Šafr

24 žáků (14 chlapců, 10 dívek)

Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná