Základní škola Jana Amose Komenského

"Lichocení jest falešný peníz, který v oběhu udržuje naše marnivost."

Jan Amos Komenský

8. třídy

Třída VIII. A

Třídní učitelka: Mgr. Petra Karešová

Třída VIII. B

Třídní učitelka: Mgr. Olga Vejvodová

Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná