Základní škola Jana Amose Komenského

"Umění vládnout se zakládá na moudrosti, nikoli na síle, na opatrnosti, nikoli na úskoku."

Jan Amos Komenský

8. třídy

Třída VIII. A

Třídní učitelka: Mgr. Petra Karešová

Třída VIII. B

Třídní učitelka: Mgr. Olga Vejvodová

Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná