Základní škola Jana Amose Komenského

"Lichocení jest falešný peníz, který v oběhu udržuje naše marnivost."

Jan Amos Komenský

8. třídy

Třída VIII. A

Třídní učitelka: Mgr. Martina Kubíková

24 žáků (9 chlapců, 15 dívek)

Třída VIII. B

Třídní učitelka: Mgr. Vladěna Polívková

24 žáků (12 chlapců, 12 dívek)

Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná