Základní škola Jana Amose Komenského

"Co ústy chválí, od toho jim mysl letí, a co sobě jazykem oškliví, k tomu jim srdce lne."

Jan Amos Komenský

8. třídy

Třída VIII. A

Třídní učitelka: Mgr. Petra Karešová

Třída VIII. B

Třídní učitelka: Mgr. Olga Vejvodová

Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná