Základní škola Jana Amose Komenského

"Každá práce celého člověka vyhledává."

Jan Amos Komenský

8. třídy

Třída VIII. A

Třídní učitelka: Mgr. Hana Šafaříková

26 žáků (14 chlapců, 12 dívek)

Třída VIII. B

Třídní učitel: Mgr. Miroslav Šafr

23 žáků (14 chlapců, 9 dívek)

Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná