Základní škola Jana Amose Komenského

"Všichni na jednom jevišti velikého světa stojíme, a cokoliv se tu koná, všech se týče."

Jan Amos Komenský

9. třídy

Třída IX. A

Třídní učitelka: Mgr. Eva Černá

22 žáků (13 dívek, 9 hochů)

Třída IX. B

Třídní učitelka: Mgr. Jana Komrsková

23 žáků (15 chlapců, 8 dívek)

Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná