Základní škola Jana Amose Komenského

"Komukoli prospěti můžeš, prospívej rád, možno-li celému světu. Sloužiti a prospívati je vlastnost povah vznešených."

Jan Amos Komenský

9. třídy

Třída IX. A

Třídní učitelka: Mgr. Hana Šafaříková

Třída IX. B

Třídní učitel: Mgr. Miroslav Šafr

Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná