Základní škola Jana Amose Komenského

"Komukoli prospěti můžeš, prospívej rád, možno-li celému světu. Sloužiti a prospívati je vlastnost povah vznešených."

Jan Amos Komenský

9. třídy

Třída IX. A

Třídní učitelka: Mgr. Martina Kubíková

23 žáků (9 dívek, 14 hochů)

Třída IX. B

Třídní učitelka: Mgr. Vladěna Polívková

23 žáků (11 dívek, 12 hochů)

Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná