Základní škola Jana Amose Komenského

"Šťastný národ, který má hojnost dobrých škol a dobrých knih."

Jan Amos Komenský
Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná