Základní škola Jana Amose Komenského

"Veřejné záležitosti patří do veřejnosti. Co se všech týká stejnou měrou, měli by všichni řešit, nebo o tom přinejmenším vědět."

Jan Amos Komenský

Fotogalerie - Branný den - 1. stupeň (24. 10. 2016)

Stanoviště: HZS, Městská policie, hod granátem na cíl, zdravověda.

Zdravověda
Zdravověda
HZS
HZS
Městská policie
Hod granátem na cíl
Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná