Základní škola Jana Amose Komenského

"Jestliže totiž všichni byli stvořeni podle vzoru téhož obrazu Božího, samou přirozeností lidskou vědí, chtějí a mohou totéž a týmž způsobem. Jakkoli nyní (kdy pádem do hříchů si přivodili závrať, zbláznili se marnostmi a zapletli se do neslušností) nevědí, že vědí, co vědí, že chtějí, co chtějí, že mohou, co mohou, protože toho nedbají."

Jan Amos Komenský

Fotogalerie - Knihovna - I. A, B (14. 3. 2017),

Návštěva dětského oddělení Městské knihovny v Blatné.

Knihovna I. A
Knihovna I. A
Knihovna I. A
Knihovna I. B
Knihovna I. B
Knihovna I. B
Knihovna I. B
Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná