Základní škola Jana Amose Komenského

"Jestliže totiž všichni byli stvořeni podle vzoru téhož obrazu Božího, samou přirozeností lidskou vědí, chtějí a mohou totéž a týmž způsobem. Jakkoli nyní (kdy pádem do hříchů si přivodili závrať, zbláznili se marnostmi a zapletli se do neslušností) nevědí, že vědí, co vědí, že chtějí, co chtějí, že mohou, co mohou, protože toho nedbají."

Jan Amos Komenský

Fotogalerie - Hokejbal proti drogám (6., 7. 4. 2017)

Účast družstev v okresních kolech Hokejbalu proti drogám

Hokejbal proti drogám (4. - 5. třídy)
Hokejbal proti drogám (4. - 5. třídy)
Hokejbal proti drogám (4. - 5. třídy)
Hokejbal proti drogám (4. - 5. třídy)
Hokejbal proti drogám (6. - 7. třídy)
Hokejbal proti drogám (8. - 9. třídy)
Hokejbal proti drogám (8. - 9. třídy)
Hokejbal proti drogám (8. - 9. třídy dívky)
Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná