Základní škola Jana Amose Komenského

"Smiluj se, Hospodine, nad dědictvím svým a dej, ať po žalostném tomto spuštění jako zahrada Eden zase zkvetneme k slávě jediného tvého jména, Bože požehnaný na věky."

Jan Amos Komenský

Fotogalerie - Etiketa (8. 6. 2017)

Etiketa

Etiketa
Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná