Základní škola Jana Amose Komenského

"Teď jsem, Pane můj Ježíši, vezmi mne sobě, tvůj chci býti a zůstávati na věky. Mluv služebníku svému a dej, ať poslouchám: pověz, co chceš, a dej, ať oblibuji: vzlož, coť se líbí, a dej, ať nesu: obrať mne, k čemu chceš, a dej, ať stačuji: poruč, co chceš, a co poručíš, dej: nechť jsem já ničímž, aby ty sám všecko byl."

Jan Amos Komenský

Fotogalerie - Prezentace 9. ročníku (26. 6. 2017)

Na závěr školní docházky zpracovávají skupiny žáků 9. tříd prezentace, které potom uvedou před hodnotící komisí. Nejlepší prezentace jsou vyhlášeny na závěrečném rozloučení na blatenském zámku.

Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Prezentace
Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná