Základní škola Jana Amose Komenského

"Jestliže totiž všichni byli stvořeni podle vzoru téhož obrazu Božího, samou přirozeností lidskou vědí, chtějí a mohou totéž a týmž způsobem. Jakkoli nyní (kdy pádem do hříchů si přivodili závrať, zbláznili se marnostmi a zapletli se do neslušností) nevědí, že vědí, co vědí, že chtějí, co chtějí, že mohou, co mohou, protože toho nedbají."

Jan Amos Komenský

Fotogalerie - Exkurze SOŠ Blatná - 9. třídy (6. 12. 2017)

Žákům 9. tříd se pomalu blíží doba podávání přihlášek k dalšímu studium, proto byli pozváni na návštěvu do SOŠ Blatná, aby poznali, jaké obory mohou na této škole studovat.

SOŠ Blatná
SOŠ Blatná
SOŠ Blatná
SOŠ Blatná
Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná