Základní škola Jana Amose Komenského

"Kdo nedbá, aby byl vyučován, toho budeš marně vyučovati, dokud u něho neprobudíš vřelý zájem o učení."

Jan Amos Komenský

Fotogalerie - Půjdem spolu do pohádky (13. 3. 2017)

Dne 13. března proběhla pravidelná akce "Půjdem spolu do pohádky" pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče.
Pro děti si přišly pohádkové postavičky a odvedly si je do hravé a tvořivého svěěta, který si pro ně připravili žáci 5. a 9. tříd.
Rodiče se tou dobou seznámili s provozem školy, prohlédli si budovu a dostali odpovědi na své případné dotazy.

Půjdem spolu do pohádky
Půjdem spolu do pohádky
Půjdem spolu do pohádky
Půjdem spolu do pohádky
Půjdem spolu do pohádky
Půjdem spolu do pohádky
Půjdem spolu do pohádky
Půjdem spolu do pohádky
Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná