Základní škola Jana Amose Komenského

"Jestliže totiž všichni byli stvořeni podle vzoru téhož obrazu Božího, samou přirozeností lidskou vědí, chtějí a mohou totéž a týmž způsobem. Jakkoli nyní (kdy pádem do hříchů si přivodili závrať, zbláznili se marnostmi a zapletli se do neslušností) nevědí, že vědí, co vědí, že chtějí, co chtějí, že mohou, co mohou, protože toho nedbají."

Jan Amos Komenský

Fotogalerie - Živý betlém se zvířátky (21. 12. 2017)

Žáci IV. C pod vedením paní učitelky Marcely Srbové secvičili živý betlém se zvířátky, který nejprve předvedli svým nejbližším a potom se ještě pochlubili svým nejmladším spolužákům.

Živý betlém se zvířátky
Živý betlém se zvířátky
Živý betlém se zvířátky
Živý betlém se zvířátky
Živý betlém se zvířátky
Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná