Základní škola Jana Amose Komenského

"Smiluj se, Hospodine, nad dědictvím svým a dej, ať po žalostném tomto spuštění jako zahrada Eden zase zkvetneme k slávě jediného tvého jména, Bože požehnaný na věky."

Jan Amos Komenský

Fotogalerie - Projektový den - 100. výročí ČSR

100. výročí ČSR - V. A

100. výročí ČSR - V. A
Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná