Základní škola Jana Amose Komenského

"Teď jsem, Pane můj Ježíši, vezmi mne sobě, tvůj chci býti a zůstávati na věky. Mluv služebníku svému a dej, ať poslouchám: pověz, co chceš, a dej, ať oblibuji: vzlož, coť se líbí, a dej, ať nesu: obrať mne, k čemu chceš, a dej, ať stačuji: poruč, co chceš, a co poručíš, dej: nechť jsem já ničímž, aby ty sám všecko byl."

Jan Amos Komenský

Fotogalerie - 110. výročí školy - Den otevřených dveří (20. 9. 2014)

Panely s dokumenty a fotografiemi z historie a současnosti školy

Panely s dokumenty a fotografiemi z historie a současnosti školy
Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná