Základní škola Jana Amose Komenského

"Nedopusť, aby ti zlí zabraňovali jednat dobře. Chválou jejich musíš pohrdat, utrhání jejich si nevšímat. Chtěj býti zlými spíše nenáviděn, nežli uctíván."

Jan Amos Komenský

Fotogalerie - 110. výročí školy - Den otevřených dveří (20. 9. 2014)

Výstavka ve školní družině

Výstavka ve školní družině
Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná