Základní škola Jana Amose Komenského

"Kdykoli se přimísí nějaké nařizování, naše mysl hned cítí odpor a odvrací se."

Jan Amos Komenský

Fotogalerie - 110. výročí školy - Den otevřených dveří (20. 9. 2014)

Výstavka v učebně informatiky

Výstavka v učebně informatiky
Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná