Základní škola Jana Amose Komenského

"Buď příjemný a milý ve tváři, vlídný a zdvořilý ve způsobech, přívětivý a pravdomluvný ústy, vroucí a upřímný srdcem. Miluj a tak milován budeš."

Jan Amos Komenský

Fotogalerie - Sponzorský dar pro Záchytnou stanici Blatná

Předání příspěvku

Předání příspěvku
Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná