Základní škola Jana Amose Komenského

"Buď příjemný a milý ve tváři, vlídný a zdvořilý ve způsobech, přívětivý a pravdomluvný ústy, vroucí a upřímný srdcem. Miluj a tak milován budeš."

Jan Amos Komenský

Fotogalerie - Pleteme čtverce pro africké děti

Žáci i pedagogové upletli celkem 234 čtverců. Nejvíce přispěla žákyně VI. B - Anička Outlá (35 čtverců = jedna budoucí celá deka).

Upletené čtverce
Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná