Základní škola Jana Amose Komenského

"Nedopusť, aby ti zlí zabraňovali jednat dobře. Chválou jejich musíš pohrdat, utrhání jejich si nevšímat. Chtěj býti zlými spíše nenáviděn, nežli uctíván."

Jan Amos Komenský

Fotogalerie - Branný den (23. a 27. 10. 2017)

Ve dnech 23. a 25. října 2015 proběhly branné dny pro jednotlivé stupně ZŠ.
Stanoviště: HZS, Policie ČR, střelba ze vzduchovky a hod granátem na cíl, zdravověda.

Stanoviště Policie ČR (zbraně)
Stanoviště Policie ČR (psovodi)
Stanoviště Hasičského záchranné sboru (ochranné pomůcky)
Stanoviště Hasičského záchranné sboru (hašení)
První pomoc
První pomoc
Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná