Základní škola Jana Amose Komenského

"Smiluj se, Hospodine, nad dědictvím svým a dej, ať po žalostném tomto spuštění jako zahrada Eden zase zkvetneme k slávě jediného tvého jména, Bože požehnaný na věky."

Jan Amos Komenský

Fotogalerie - Zelený jarní den (21. 3. 2016)

21. března - na první jarní den - vyhlásili předsedové tříd 2. stupně soutěž pro všechny třídy.

Zelený den v I. A
Zelený den v I. B
Zelený den v II. A
Zelený den v II. B
Zelený den ve III. B
Zelený den ve IV. A
Zelený den v V. A
Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná