Základní škola Jana Amose Komenského

"Smiluj se, Hospodine, nad dědictvím svým a dej, ať po žalostném tomto spuštění jako zahrada Eden zase zkvetneme k slávě jediného tvého jména, Bože požehnaný na věky."

Jan Amos Komenský

Fotogalerie - Vodní ptactvo

Vzdělávací program o vodním ptactvu

Vodní ptactvo
Vodní ptactvo
Vodní ptactvo
Vodní ptactvo
Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná