Základní škola Jana Amose Komenského

"Nedopusť, aby ti zlí zabraňovali jednat dobře. Chválou jejich musíš pohrdat, utrhání jejich si nevšímat. Chtěj býti zlými spíše nenáviděn, nežli uctíván."

Jan Amos Komenský

Fotogalerie - Záložka do knihy spojuje

Žáci naší školy vyráběli záložky pro slovenskou základní školu. Od dětí ze Slovenska jsme pak získali krásné záložky pro nás.

Záložka do knihy spojuje
Záložka do knihy spojuje
Záložka do knihy spojuje
Záložka do knihy spojuje
Záložka do knihy spojuje
Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná