Základní škola Jana Amose Komenského

"Buď příjemný a milý ve tváři, vlídný a zdvořilý ve způsobech, přívětivý a pravdomluvný ústy, vroucí a upřímný srdcem. Miluj a tak milován budeš."

Jan Amos Komenský

Fotogalerie - Branná soutěž (6. 6. 2015)

6. června 2015 proběhla branná soutěž družstev 3. - 9. tříd v několika disciplínách (hod granátem na cíl, střelba ze vzduchovky, topografie, dopravní výchova, požární výchova, evakuační zavazadlo, džberovka, improvizované prostředky osobní ochrany, zdravověda).

Evakuační zavazadlo
Improvizované prostředky osobní ochrany
Zdravověda
Hod granátem na cíl
Džberovka
Střelba ze vzduchovky
Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná