Základní škola Jana Amose Komenského

"Teď jsem, Pane můj Ježíši, vezmi mne sobě, tvůj chci býti a zůstávati na věky. Mluv služebníku svému a dej, ať poslouchám: pověz, co chceš, a dej, ať oblibuji: vzlož, coť se líbí, a dej, ať nesu: obrať mne, k čemu chceš, a dej, ať stačuji: poruč, co chceš, a co poručíš, dej: nechť jsem já ničímž, aby ty sám všecko byl."

Jan Amos Komenský

Fotogalerie - Rodilí mluvčí v hodinách angličtiny (27. 4. 2016)

27. dubna 2016 - konverzační hodiny angličtiny s rodilými mluvčími.

Rodilí mluvčí (IX. A)
Rodilí mluvčí (IX. A)
Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná