Základní škola Jana Amose Komenského

"Nedopusť, aby ti zlí zabraňovali jednat dobře. Chválou jejich musíš pohrdat, utrhání jejich si nevšímat. Chtěj býti zlými spíše nenáviděn, nežli uctíván."

Jan Amos Komenský

Fotogalerie - Zdravá kantýna

Workshop pro žáky 7. ročníku v rámci projektu Zdravá strava do škol

Zdravá kantýna
Zdravá kantýna
Zdravá kantýna
Zdravá kantýna
Zdravá kantýna
Zdravá kantýna
Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná