Základní škola Jana Amose Komenského

"Krátké a myšlenkově závažné informace utkvívají v paměti žáků a čtenářů nejlépe."

Jan Amos Komenský

Fotogalerie - Zdravá kantýna

Workshop pro žáky 7. ročníku v rámci projektu Zdravá strava do škol

Zdravá kantýna
Zdravá kantýna
Zdravá kantýna
Zdravá kantýna
Zdravá kantýna
Zdravá kantýna
Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná