Základní škola Jana Amose Komenského

"Buď příjemný a milý ve tváři, vlídný a zdvořilý ve způsobech, přívětivý a pravdomluvný ústy, vroucí a upřímný srdcem. Miluj a tak milován budeš."

Jan Amos Komenský

Fotogalerie - Hlídka mladých zdravotníků (17. 5. 2016)

Úspěšné družstvo ze soutěže Hlídek mladých zdravotníků (připravovala paní vychovatelka M. Džisová)

HMZ
HMZ
Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná