Základní škola Jana Amose Komenského

"Teď jsem, Pane můj Ježíši, vezmi mne sobě, tvůj chci býti a zůstávati na věky. Mluv služebníku svému a dej, ať poslouchám: pověz, co chceš, a dej, ať oblibuji: vzlož, coť se líbí, a dej, ať nesu: obrať mne, k čemu chceš, a dej, ať stačuji: poruč, co chceš, a co poručíš, dej: nechť jsem já ničímž, aby ty sám všecko byl."

Jan Amos Komenský

Fotogalerie - Karel IV. - VI. A (6. 5. 2016)

Vzdělávací program pro žáky VI. A na téma Karel IV.

Karel IV.
Karel IV.
Karel IV.
Karel IV.
Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná