Základní škola Jana Amose Komenského

"Buď příjemný a milý ve tváři, vlídný a zdvořilý ve způsobech, přívětivý a pravdomluvný ústy, vroucí a upřímný srdcem. Miluj a tak milován budeš."

Jan Amos Komenský

Fotogalerie - Atletická všestrannosti (17. 6. 2016)

Školní kolo atletické všestrannosti žáků 1. stupně (organizuje p. uč. Tvrdá)

Nástup závodníků
Skok do dálky
Běh na 50 metrů
Hod míčkem
Vyhlašování vítězů
Vyhlašování vítězů
Rozdávání odměn
Bublinohrátky
Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná