Základní škola Jana Amose Komenského

"Smiluj se, Hospodine, nad dědictvím svým a dej, ať po žalostném tomto spuštění jako zahrada Eden zase zkvetneme k slávě jediného tvého jména, Bože požehnaný na věky."

Jan Amos Komenský

Fotogalerie - Slavnostní rozloučení (30. 6. 2016)

Tradiční vymetání žáků 9. ročníku a slavnostní rozloučení v obřadní síni

Vymetání žáků 9. ročníku
Průvod městem
Slavnostní obřad na zámku
Slavnostní obřad na zámku
Slavnostní obřad na zámku
Slavnostní obřad na zámku
Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná