Základní škola Jana Amose Komenského

"Jestliže totiž všichni byli stvořeni podle vzoru téhož obrazu Božího, samou přirozeností lidskou vědí, chtějí a mohou totéž a týmž způsobem. Jakkoli nyní (kdy pádem do hříchů si přivodili závrať, zbláznili se marnostmi a zapletli se do neslušností) nevědí, že vědí, co vědí, že chtějí, co chtějí, že mohou, co mohou, protože toho nedbají."

Jan Amos Komenský

Fotogalerie - Sport ROADSHOW - SOŠ Blatná (19. 9. 2016)

Účast některých tříd na olympijské akci organizované SOŠ Blatná.

Sport ROADSHOW
Sport ROADSHOW
Sport ROADSHOW
Sport ROADSHOW
Sport ROADSHOW
Sport ROADSHOW
Sport ROADSHOW
Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná