Skok na hlavní obsah Skok na menu
Základní škola J. A. Komenského Blatná

Průkazy ISIC Školák

Leták: Naše škola nabízí průkazy ISIC.

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás informovali, že naše škola vydává svým žákům mezinárodní žákovský průkaz ISIC Školák. Tento průkaz je především identifikačním dokladem, který potvrzuje totožnost žáka a jeho příslušnost ke škole; kromě toho funguje jako mezinárodně uznávaný doklad o školní docházce, akceptovaný ve 130 zemích světa (včetně všech členských zemí EU), a také jako karta využitelná pro zhruba 2.000 různých slev a výhod v ČR. ISIC Školák je také neocenitelnou pomůckou při cestování – v zahraničí je uznáván na více než sto dvaceti pěti tisících místech.

Co přináší ISIC Školák vydaný přes naši školu?

 • Je oficiálním průkazem žáka naší školy.
 • Funguje jako čipová karta na stravování ve školní jídelně. Nemusíte již tedy svému synovi/své dceři pořizovat speciální čip (pouze v 1. a 2. třídách je čip vyžadován, protože si jej děti nechávají u vychovatelky ve školní družině a tudíž není problém s jeho zapomínáním; v ostatních třídách lze čip nahradit čipovou kartou).
 • Pro mnohé instituce a veřejné dopravce slouží jako ideální doklad o věku držitele, např. pro získání zlevněného jízdného.
 • Školní průkaz ISIC není potřeba si pořizovat každý rok znovu. Jeho platnost je až pět let od vydání; platnost je také omezena dobou docházky na naši základní školu.
 • Školní ISIC Školák je levnější! Průkaz stojí jen 250 Kč na celou dobu platnosti (průkaz pořízený mimo školu stojí 350 Kč na jeden rok). V případě ztráty či zničení vystavujeme duplikát za 110 Kč. Platba za školní ISIC Školák průkaz proběhne bezhotovostní cestou ze Školního programu (podmínkou objednávky bude dostatečný zůstatek na účtu žáka).

Nová mobilní aplikace pro držitele průkazů ISIC, ITIC a ALIVE

Logo ALIVE APP

S novým školním rokem bude spuštěna mobilní aplikace ALIVE APP pro držitele průkazů ISIC, ISIC Školák, ITIC a ALIVE.

Uživatelé si budou moci v aplikaci zobrazit digitální průkaz, všechny slevy, soutěže a svá cestovní pojištění. Digitální verze průkazu bude platná v dopravě a u poskytovatelů slev. Studenti, učitelé i zaměstnanci školy tak budou mít svůj průkaz a všechny jeho výhody vždy po ruce.

 1. Digitální ISIC platí v dopravě včetně státem nařízené slevy pro studenty a žáky.
 2. Uplatnění slev u benefitních partnerů a vyhledávání slev dle lokalizace.
 3. Upozornění na expiraci průkazu.
 4. Možnost uložit si oblíbené slevy.
 5. Přehled aktuálních pojištění a jejich platnosti.
 6. Číslo průkazu čitelně a přehledně stále před očima.
 7. Žáci do 15 let mohou aplikaci používat pouze se souhlasem rodiče.

Aplikace ALIVE APP bude zcela zdarma a dostupná ke stažení v APP STORE a GOOGLE PLAY.

Více informací o aplikaci najdete na www.aliveapp.cz

Co přináší ISIC Školák?

 • Platnost ve 130 zemích světa, více než 125.000 slev po celém světě.
 • Je akceptován většinou dopravců po celé ČR jako potvrzení o věku. V některých krajích funguje ISIC i jako náhrada žákovského průkazu.
 • Speciální celoroční cestovní pojištění UNIQA od 200 Kč.
 • Slevy na více než 2.000 místech v ČR:
  • při nákupech, stravování a vzdělávání
  • na vstupném do kulturních institucí
  • na permanentky v lyžařských areálech
  • speciální studentský mobilní tarif od Vodafone
  • na vstupném do světově proslulých kulturně-historických památek
  • v kinech, na koupalištích a dalších zábavních areálech

Více informací najdete na ebových stránkách www.isic.cz.

Jak si průkaz objednat?

O průkazy ISIC se na naší škole stará vedení školy (paní ředitelka, pan zástupce). Žádost o vydání průkazu ISIC ŠKolák, kterou najdete pod tímto odkazem ŽÁDOST O PRŮKAZ ISIC ŠKOLÁK (nebo si ji můžete vyzvednout ve škole), prosím vyplňte, podepište a přineste uvedené kontaktní osobě na škole. O poplatek navyšte zůstatek na účtu Vašeho dítěte ve Školním programu. Hotový průkaz Vám bude předán po doručení na školu.

Žáci budou vyfotografováni ve škole. Fotografie budou předány elektronickou cestou dodavateli průkazů a po dodání průkazů následně smazány. Škola fotografie nebude dále uchovávat ani je nepoužije pro jiné účely.

Vyzvednutí průkazů ISIC

Na základě Vašich objednávek (v případě splnění následujících podmínek: žáci měli dostatečný zůstatek na Školním programu a byli přítomni ve škole v době hromadného fotografování) budou průkazy postupně hromadně objednávány.

Žáci 2. stupně si průkaz proti podpisu vyzvednou sami (v žákovské knížce dostanete informaci o převzetí průkazu Vaším dítětem).

Rodiče žáků 1. stupně budou vyzváni třídní učitelkou, aby si proti podpisu přišli vyzvednout průkazy ISIC - Školák do kanceláře školy (možné každý den v době od 7:30 do 15:30).