Základní škola Jana Amose Komenského

"Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest, jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou."

Jan Amos Komenský
Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná