Základní škola Jana Amose Komenského

"Peníze snáze odcházejí, než přicházejí."

Jan Amos Komenský
Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná