Základní škola Jana Amose Komenského

"Má-li se člověk stát člověkem, musí se vzdělat."

Jan Amos Komenský

Organizace školního roku 2019/2020

Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná