Základní škola Jana Amose Komenského

"Kdo nedbá, aby byl vyučován, toho budeš marně vyučovati, dokud u něho neprobudíš vřelý zájem o učení."

Jan Amos Komenský

Organizace školního roku 2020/2021

Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná