Základní škola Jana Amose Komenského

"Veřejné záležitosti patří do veřejnosti. Co se všech týká stejnou měrou, měli by všichni řešit, nebo o tom přinejmenším vědět."

Jan Amos Komenský
Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná