Základní škola Jana Amose Komenského

"Lichocení jest falešný peníz, který v oběhu udržuje naše marnivost."

Jan Amos Komenský
Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná