Základní škola Jana Amose Komenského

"Buď příjemný a milý ve tváři, vlídný a zdvořilý ve způsobech, přívětivý a pravdomluvný ústy, vroucí a upřímný srdcem. Miluj a tak milován budeš."

Jan Amos Komenský

Nevýchova

NEJČASTĚJŠÍ VÝCHOVNÉ PROBLÉMY A JEJICH ŘEŠENÍ

Také jste jako rodiče, učitelé a vychovatelé řešili někdy některý z pěti následujících nejčastějších výchovných problémů?

  1. Co dělat, když dítě odmlouvá, vzteká se, staví se na zadní a nedá se s ním domluvit
  2. Co když dítě lže, podvádí, ničeho si neváží a působí rodičům velké starosti
  3. Jak nastavit jasné hranice, které se budou dodržovat (bez použití biče)
  4. Jak se chovat, když mají sourozenci nevraživý vztah a válčí o pozornost
  5. Jak být skvělý rodič, který si nehraje na diktátora, ale ani netrpí jako 95% rodičů

Pokud ano, podívejte se na nový projekt staronového přístupu nazvaného netradičně VÝCHOVA NEVÝCHOVOU

Přestože mě termín "nevýchova" trochu dráždí, poté, co jsem se s tímto přístupem seznámila, musím uznat, že Komenský by se z něho určitě radoval.

Pojďme se podívat na to, jak snadno a trvale vyřešit 5 nejčastějších problémů s dětmi...bez křiku, pohlavků a zbytečného pláče.

Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná