Základní škola Jana Amose Komenského

"Každá práce celého člověka vyhledává."

Jan Amos Komenský

Portál Proškoly.cz

Server pro podporu žáků základních a středních škol

Portál Proškoly.cz nabízí školám ucelenou řadu testů rozumových schopností (logika, paměť, prostorová představivost, vnímání, koncentrace), unikátní test volby povolání a sociometrické dotazníky pro měření třídního a školního klimatu. Portál je dobrým pomocníkem pro žáky, jejich učitele i rodiče.

Přístupové údaje si rodiče mohou vyzvednout u třídní učitelky.

Dostupné moduly:

  • Testy dětských schopností
  • Paměťové testy
  • Testy pro nejmenší
  • Testy volby povolání
  • Angličtina pro nejmenší
  • Čtenářská gramotnost
  • Sociometrie
  • Kvízy

Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná