Základní škola Jana Amose Komenského

"Teď jsem, Pane můj Ježíši, vezmi mne sobě, tvůj chci býti a zůstávati na věky. Mluv služebníku svému a dej, ať poslouchám: pověz, co chceš, a dej, ať oblibuji: vzlož, coť se líbí, a dej, ať nesu: obrať mne, k čemu chceš, a dej, ať stačuji: poruč, co chceš, a co poručíš, dej: nechť jsem já ničímž, aby ty sám všecko byl."

Jan Amos Komenský

Portál Proškoly.cz

Server pro podporu žáků základních a středních škol

Portál Proškoly.cz nabízí školám ucelenou řadu testů rozumových schopností (logika, paměť, prostorová představivost, vnímání, koncentrace), unikátní test volby povolání a sociometrické dotazníky pro měření třídního a školního klimatu. Portál je dobrým pomocníkem pro žáky, jejich učitele i rodiče.

Přístupové údaje si rodiče mohou vyzvednout u třídní učitelky.

Dostupné moduly:

  • Testy dětských schopností
  • Paměťové testy
  • Testy pro nejmenší
  • Testy volby povolání
  • Angličtina pro nejmenší
  • Čtenářská gramotnost
  • Sociometrie
  • Kvízy

Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná