Skok na hlavní obsah Skok na menu
Základní škola J. A. Komenského Blatná

Akce školní družiny

Nabídka aktivit po dobu uzavření školy

Školní družina připravuje pro děti nápady na zabavení v době uzavření školy.

Odkaz na stránku, která je součástí informací k domácí výucežáků 1. stupně

Nápady na:

  • pokusy
  • hry
  • tvoření

Zdraví vás paní vychovatelky

Začátek nového školního roku (2. září 2019)

Dne 2. září nám začal nový školní rok. A co nás všechno čeká. V první řadě přivítání prvňáčků a následný zápis do školní družiny. Seznámení se s novou paní vychovatelkou M. Hovorkovou, která povede 5. oddělení a vytvoření nového zájmového útvaru „čtenářský klub“.

Letošní motto „Hrátky s čísly“ nás bude provázet celý rok. Cílem bude seznámit se se světem v číslech. Vyzkoušíme svůj důvtip, využijeme matematiku ve výtvarných námětech, zopakujeme si roční období, zapíšeme rekordy v ŠD a vyzkoušíme si štafetový maraton. Je toho mnoho, co nás ještě čeká, a tak s úsměvem do nového školního roku.

Zábavné odpoledne (25. června 2019)

Dne 25. června jsme ve školní družině připravili pro děti zábavné odpoledne na školním dvoře. Ukončení školní docházky jsme chtěli oslavit zábavnou hrou a soutěžemi a tak si děti svůj důvtip vyzkoušely při hře s hlavolamy, rychlost na hřišti s míči, přesnost na tabuli s počty, hmat v kouzelné krabici, čich při rozpoznávání různých ovocných vůní. Při správném splnění úkolů získaly děti žetony, které si později proměnily za hravou i sladkou odměnu.

Tábor Kadov (10. - 12. června 2019)

V rámci zájmových aktivit ve školní družině absolvoval dramatický kroužek a výtvarná dílna táborový pobyt v Kadově. Po celý školní rok děti pilně pracují na svých rolích a připravují se na veřejné vystoupení, proto pobyt na táboře v Kadově je jim bezesporu zaslouženou odměnou. Ani děti z výtvarného kroužku během roku nezahálely. Naučily se kombinovat teplé i studené barvy, vyrábět 3D modely i pracovat s různou perspektivou.

Pobyt se konal ve dnech 10. - 12. června v Kadově, vychovatelky ŠD připravily dětem pestrý program – dopoledne měly vyjížďku na koních, poté výtvarné zpracování příběhu a masek na karneval, opékání vuřtů, večerní diskotéku i noční bojovou hru.

Teplé počasí nám přálo a veselá nálada nás provázela celou dobu pobytu.

Den dětí na plovárně (3. června 2019)

Dne 3. června se děti ze školní družiny zúčastnily her na blatenské plovárně. Jako každý rok bylo pro děti připraveno spoustu zábavy, her a soutěží tentokrát pod tématem Cesta kolem světa“. Děti si vyzkoušely skoky v pytlích, malbu na obličej, hod míčků na terč, použití čínských hůlek, hru hokejbalistů. Za splněné úkoly získaly razítka, která si mohly proměnit za báječné ceny. Celé odpoledne si děti užívaly svůj den a následně pak s rodiči na bazénu.

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci.

Velikonoční jarmark (12. dubna 2019)

V pátek 12. dubna se ve školní družině konal velikonoční jarmark. Školní družinky se proměnily v malé dílničky s velikonoční dekorací. Krásné výrobky předvedla i návštěva z Domova seniorů, paní D. Dumská ze Záboří, paní Šperlíková z Lažánek a mnoho dalších. Návštěvníci si mohli vyrobit mýdlo, velikonoční zápich, dekoraci na okno i závěs s kraslicí. Žáci druhých a čtvrtých tříd si nacvičili velikonoční písně, básně i říkadla, která představili svým rodičům a poté mohli ochutnat velikonoční pamlsky připravené od svých maminek v provizorní kavárničce.

Hnízdo ilustrace

Expozici Hnízdo ilustrace jsme s dětmi navštívili již po druhé. Příběhy dětských obrázkových knih a jejich ilustrace od významných českých ilustrátorů lákají nejen malé čtenáře. Velké modelové makety knih a jejich hrdinů poutají už od začátku výstavy. Prožít si jejich příběh a vyzkoušet si pocity hrdinů na jevišti děti uchvátilo. Zahraná pohádka „O Budulínkovi“ v podání žáků z II. A měla vlastní neodolatelný náboj a kresby od prvňáčků byly moc pěkné.

Včela – tajuplný výlet za sluncem (10. dubna 2019)

Dne 10. dubna jsme se s dětmi ze ŠD vypravili do Sladovny v Písku. Nově otevřená expozice Včela – tajuplný výlet za sluncem nás velmi lákala. Komentovaná prohlídka nás opět nezklamala. Děti si na začátku zopakovaly obecné pojmy o včelách a později se již nedokázaly odtrhnout od interaktivních vzdělávacích prvků. Celý prostor byl situován jako včelí úl. Každá komůrka se věnovala určité vývojové fázi včelky a její roli v úlu. Nechyběla ani ochutnávka medu a nauka o létání v podobě dětské herní lanové dráhy.

Maškary kam se podíváš

Celý únor jsme se ve školní družině věnovali přípravě na masopustní veselí. Spojení tradice a dětské kreativity je vždy pěkné zpestření programu v ŠD. Děti si tvořily bláznivé klobouky, zvířecí masky i barevné kravaty. Někteří odvážlivci se pustili i do celých kostýmů.

Pátky jsme pak věnovali radovánkám a soutěžím. Masky se vzájemně představily, zatančily si tanečky s balonky, složily puzzle, zahrály rošádu. Žádná maska neodešla bez odměny a úsměvu na tváři.

Dramatický kroužek ZŠ J. A. Komenského Blatná

Dramatický kroužek pod vedením paní učitelky Marie Kulhové v počtu 14 dětí s letošní vánoční pohádkou "O dvanácti měsíčkách" vystoupil v Domově seniorů. Dále také mohli spatřit tuto pohádku spolužáci z naší školy. Velikou odměnou za naše vystoupení byl potlesk obecenstva.

Adéla Kratochvílová (V. A)

další komentáře:

  1. vystupovat u babiček a dědečků se nám vždy líbí, jsme moc rádi, že nás pozvou
  2. pohádku O dvanácti měsíčkách jsme také hráli prvňákům, druhákům, třeťákům i páťákům. U čtvrtých tříd byl největší potlesk. Takže si myslíme, že čtvrťákům se to líbilo nejvíce.

členové dramatického kroužku

Prosincové radovánky

Nastal adventní čas a zimní radovánky. Zatím nám zima sníh nedopřála, ale to nám ve školní družině nevadí. Bílé papírové vločky nám poletují v každém oddělení. Okna děti vyzdobily papírovou zimní krajinou a vystřihovánkami s vánoční tématikou.
Adventní svátky oslavíme s dětmi přípravou na Vánoce. Budeme vyrábět vánoční dárečky, přání, mýdlovou kolekci, ozdoby na stromeček. Nezapomeneme ani na zvířátka. Zaléváme zrníčka medem a připravujeme pomerančové vaničky plné dobrůtek pro ptáčky.

Čertovské zastavení (30. listopadu 2018)

Dne 30. listopadu chystáme ve školní družině vánoční jarmark spojený s představením vánočních koled a básní od prvňáčků a třeťáků.
Vánoční jarmark plný kreativních dílniček a dětských prodejců ve stáncích s vánoční tématikou bude otevřen od 15.00 hod v prostorách školní družiny.
Provizorní kavárnička Vám nabídne trochu vánoční pohody s vánočním cukrovím.
Těšíme se na Vás.