Základní škola Jana Amose Komenského

"Teď jsem, Pane můj Ježíši, vezmi mne sobě, tvůj chci býti a zůstávati na věky. Mluv služebníku svému a dej, ať poslouchám: pověz, co chceš, a dej, ať oblibuji: vzlož, coť se líbí, a dej, ať nesu: obrať mne, k čemu chceš, a dej, ať stačuji: poruč, co chceš, a co poručíš, dej: nechť jsem já ničímž, aby ty sám všecko byl."

Jan Amos Komenský

Využít nebo nevyužít školní stravování?

  • ve školní kuchyni vaří 6 kuchařek, vedením ŠJ je pověřena jedna vedoucí ŠJ
  • školní stravování je poskytováno 450 strávníkům
  • vaříme výhradně z kvalitních, čerstvých potravin
  • zárukou kvality vařených pokrmů jsou dva konvektomaty (vaření v páře, smažení na minimálním množství tuku, regenerace pokrmů)
  • plněním spotřebního koše - sledujeme spotřebu masa, ryb, mléka, mléčných výrobků, tuků, cukrů, zeleniny, ovoce, brambor a luštěnin, zajišťujeme vašim dětem plnohodnotnou čerstvou stravu
  • děti mají možnost v ceně oběda využít chladícího pultu, kde je nabízena čerstvá zelenina, saláty, ochucené tvarohy, jogurty apod.
  • pokrmy jsou připravovány v kvalitních strojích a přístrojích a kvalifikované paní kuchařky dodržují přísná hygienická opatření

Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná