Skok na hlavní obsah Skok na menu
Základní škola J. A. Komenského Blatná

Výroční zpráva v oblasti poskytování informací

Výroční zpráva v oblasti poskytování informací


Počet podaných žádostí o informace 0
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0
Opis podstatné části každého rozsudku soudu 0
Výčet poskytnutých výhradních licencí 0
Počet stížností, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení 0

Dodatek k podání a řešení stížností:


Blatná, 19. 2. 2021 ..................................................
Mgr. Jana Krapsová, řed.školy, v. r.


Počet podaných žádostí o informace 0
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0
Opis podstatné části každého rozsudku soudu 0
Výčet poskytnutých výhradních licencí 0
Počet stížností, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení 0

Dodatek k podání a řešení stížností:


Blatná, 20. 2. 2020 ..................................................
Mgr. Jana Krapsová, řed.školy, v. r.

Výroční zpráva v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2018


Počet podaných žádostí o informace 0
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0
Opis podstatné části každého rozsudku soudu 0
Výčet poskytnutých výhradních licencí 0
Počet stížností, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení 1

Dodatek k podání a řešení stížností:

  1. Stížnost podala matka žákyně na postupy pedagogů při výuce TV a při dodatečném hodnocení z TV za 1. pololetí. Matce byla písemně podána informace o postupu a výsledku šetření ředitelky školy.

Blatná, 4. 2. 2019 ..................................................
Mgr. Jana Krapsová, řed.školy, v. r.

Výroční zpráva v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2017


Počet podaných žádostí o informace 0
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0
Opis podstatné části každého rozsudku soudu 0
Výčet poskytnutých výhradních licencí 0
Počet stížností, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení 0

Blatná, 28. 2. 2018 ..................................................
Mgr. Jana Krapsová, řed.školy, v. r.

Výroční zpráva v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2016


Počet podaných žádostí o informace 1
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 1
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 1
Opis podstatné části každého rozsudku soudu 0
Výčet poskytnutých výhradních licencí 0
Počet stížností, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení 0

Blatná, 28. 2. 2017 ..................................................
Mgr. Jana Krapsová, řed.školy, v. r.

Výroční zpráva v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2015


Počet podaných žádostí o informace 1
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0
Opis podstatné části každého rozsudku soudu 0
Výčet poskytnutých výhradních licencí 0
Počet stížností, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení 2

Dodatek k podání a řešení stížností:

  1. Stížnost podala matka žákyně na její spolužáky z důvodu podezření na šikanu. Matce byla písemně podána informace o postupu a výsledku šetření ředitelky školy.
  2. Zákonní zástupci jedné třídy (zastoupeni jedním rodičem) podali petici za bezpečný průběh vzdělávání ve třídě. Všechny popisované skutečnosti byly prošetřeny a projednány se všemi kompetentními zainteresovanými, kteří mají vliv na vzdělávání v dané třídě. V písemné reakci na petici ředitelka školy informovala o postupech, které byly všech bodů petice.

Blatná, 22. 2. 2016 ..................................................
Mgr. Jiřina Karlíková, řed.školy, v. r.

Výroční zpráva v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2014


Počet podaných žádostí o informace 0
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0
Opis podstatné části každého rozsudku soudu 0
Výčet poskytnutých výhradních licencí 0
Počet stížností, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení 2

Dodatek k podání a řešení stížností:

  1. Stížnost podala matka žáka na jeho třídní učitelku z důvodu nepřiměřeného řešení problematického chování žáka. Matce bylo písemně sděleno stanovisko ředitelky školy. Matka žáka byla písemně vyzvána k osobnímu jednání, na které se bez omluvy nedostavila.
  2. Stížnost podala matka žákyně na její spolužáky ohledně šikany; tato byla řešena ve spolupráci ředitelka školy - TU – metodik prevence – výchovný poradce; potvrzena nebyla. Policie ČR dospěla ke stejnému závěru.

Blatná, 27. 2. 2015 ..................................................
Mgr. Jiřina Karlíková, řed.školy, v. r.