Základní škola Jana Amose Komenského

"Jestliže totiž všichni byli stvořeni podle vzoru téhož obrazu Božího, samou přirozeností lidskou vědí, chtějí a mohou totéž a týmž způsobem. Jakkoli nyní (kdy pádem do hříchů si přivodili závrať, zbláznili se marnostmi a zapletli se do neslušností) nevědí, že vědí, co vědí, že chtějí, co chtějí, že mohou, co mohou, protože toho nedbají."

Jan Amos Komenský

Dokumenty ke stažení

Dokumenty k přijetí žáka

Žádost o přijetí žáka k základnímu vzdělávání

Dokument slouží k přijetí žáka při:

  • zápisu do 1. ročníku ZŠ

Odkaz na dokument


  • přestupu žáka z jiné školy

Odkaz na dokument

Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku ZŠ, ZPŠ, ZŠSp

Dokument slouží k přijetí žáka při zápisu do 1. ročníku ZŠ:

Odkaz na dokument

Dokumenty k povolení odkladu povinné školní docházky

Žádost o odklad povinné školní docházky

Dokument slouží k odložení povinné školní docházky při zápisu do 1. ročníku

Nutné doložit další doklady:

  • doporučení školského poradenského pracoviště (Pedagogicko-psychologická poradna, Speciální pedagogické centrum)
  • doporučení klinického psychologa nebo odborného lékaře
Odkaz na dokument

Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná