Skok na hlavní obsah Skok na menu
Základní škola J. A. Komenského Blatná

Dokumenty ke stažení

Dokumenty k přijetí žáka

Žádost o přijetí žáka k základnímu vzdělávání

Dokument slouží k přijetí žáka při:

  • zápisu do 1. ročníku ZŠ

žádost se vyplňuje v elektronické podobě na portálu Zápisy online (portál je zpřístupněn pouze určitou dobu v termínu zápisu)


  • přestupu žáka z jiné školy

Odkaz na dokument

Dokumenty k povolení odkladu povinné školní docházky

Žádost o odklad povinné školní docházky

Dokument slouží k odložení povinné školní docházky při zápisu do 1. ročníku

Nutné doložit další doklady:

  • doporučení školského poradenského pracoviště (Pedagogicko-psychologická poradna, Speciální pedagogické centrum)
  • doporučení klinického psychologa nebo odborného lékaře

žádost se vyplňuje při aktivaci elektronické přihlásky na portálu Zápisy online (portál je zpřístupněn pouze určitou dobu v termínu zápisu)