Základní škola Jana Amose Komenského

"Když nemáš peníze, nezatouží nikdo tě vidět."

Jan Amos Komenský
Bakaláři" On-line zápis do školy skolniprogram

Výběrová řízení

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu

Dodávka ICT vybavení pro zajištění distanční výuky

Datum vyhlášení: 25. 09. 2020

Zahájení podání nabídky: 29. 09. 2020

Ukončení podání nabídky: 05. 10. 2020 (do 14:00)

Text vyhlášené výzvy
Příloha 1 - Specifikace zakázky

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu

Nákup myčky nádobí do školní kuchyně

Datum vyhlášení: 10. 06. 2020

Zahájení podání nabídky: 15. 6. 2020

Ukončení podání nabídky: 26. 6. 2020 (do 14:00)

Text vyhlášené výzvy

Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná