Základní škola Jana Amose Komenského

"Šťastný národ, který má hojnost dobrých škol a dobrých knih."

Jan Amos Komenský

Výběrová řízení

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu

Nákup myčky nádobí do školní kuchyně

Datum vyhlášení: 10. 06. 2020

Zahájení podání nabídky: 15. 6. 2020

Ukončení podání nabídky: 26. 6. 2020 (do 14:00)

Text vyhlášené výzvy

Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná