Základní škola Jana Amose Komenského

"Všeliké kvaltování toliko pro hovada dobré jest."

Jan Amos Komenský
Bakaláři" On-line zápis do školy skolniprogram

Zaměstnanci školního poradenského pracoviště

Školní speciální pedagog

Mgr. Magdalena Klečková
E-mail: kleckova.magdalena@zsjak-blatna.net
Tel.: 383 420 650

Asistenti pedagoga

Jaroslava Strnadová
E-mail: strnadova.jaroslava@zsjak-blatna.net
Martina Hovorková
E-mail: hovorkova.martina@zsjak-blatna.net
Lenka Hrubá, Dis.
E-mail: hruba.lenka@zsjak-blatna.net
Marie Kulhová
E-mail: kulhova.marie@zsjak-blatna.net
Ladislava Boušová
E-mail: bousova.ladislava@zsjak-blatna.net
Marie Koblihová
E-mail: koblihova.marie@zsjak-blatna.net

Výchovná poradkyně - 1. stupeň

Mgr. Marcela Srbová
E-mail: srbova.marcela@zsjak-blatna.net

Výchovná poradkyně - 2. stupeň

Marie Vanduchová
E-mail: vanduchova.marie@zsjak-blatna.net

Školní metodik prevence

Mgr. Dana Princová
E-mail: princova.dana@zsjak-blatna.net

Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná