Základní škola Jana Amose Komenského

"Smiluj se, Hospodine, nad dědictvím svým a dej, ať po žalostném tomto spuštění jako zahrada Eden zase zkvetneme k slávě jediného tvého jména, Bože požehnaný na věky."

Jan Amos Komenský

Zaměstnanci školního poradenského pracoviště

Školní speciální pedagog

Mgr. Magdalena Klečková
E-mail: kleckova.magdalena@zsjak-blatna.net
Tel.: 383 420 650

Asistenti pedagoga

Jana Polcarová
Martina Hovorková
Lenka Hrubá, Dis.
Marie Kulhová
Ladislava Boušová
Marie Koblihová

Výchovná poradkyně - 1. stupeň

Mgr. Marcela Srbová
E-mail: srbova.marcela@zsjak-blatna.net

Výchovná poradkyně - 2. stupeň

Marie Vanduchová
E-mail: vanduchova.marie@zsjak-blatna.net

Školní metodik prevence

Mgr. Dana Princová
E-mail: princova.dana@zsjak-blatna.net

Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná