Základní škola Jana Amose Komenského

"Komukoli prospěti můžeš, prospívej rád, možno-li celému světu. Sloužiti a prospívati je vlastnost povah vznešených."

Jan Amos Komenský

Zaměstnanci školního poradenského pracoviště

Školní speciální pedagog

Mgr. Magdalena Klečková
E-mail: pracejovice61@seznam.cz
Tel.: 383 420 650

Asistenti pedagoga

Jana Polcarová
Martina Hovorková
Lenka Hrubá, Dis.

Výchovná poradkyně - 1. stupeň

Mgr. Marcela Srbová
E-mail:

Výchovná poradkyně - 2. stupeň

Marie Vanduchová
E-mail: majka.vanduchova@seznam.cz

Školní metodik prevence

Mgr. Jana Komrsková
E-mail:

Evropský sociální fond v ČR
Jihočeský kraj
EU peníze školám
ROP - bazén Blatná